Kinderen of jongeren kunnen doorverwezen worden naar Psychoconsult Kind & Jeugd met oa de volgende klachten;

  • zich ongelukkig voelen, boosheid, verdriet of angst.
  • het meemaken van dingen die een grote impact hebben of traumatisch zijn.
  • faalangst.
  • een aandoening waarmee het kind of de jongere niet goed om kan gaan.
  • van belemmering in sociale contacten.
  • moeilijkheden op school, anders dan cognitieve moeilijkheden.
  • psycho-somatiek.