De huidige tijd vraagt veel van ons als mens. We hebben te maken met steeds meer onzekerheden, die naast uitdagingen en plezier ook verwarring en onrust met zich mee kunnen brengen.

Gezinnen maken op dit moment extra turbulente tijden door.

Voor jongeren staat het leven behoorlijk op zijn kop. De huidige situatie op school, onzekerheid en angst over het heden en de toekomst houden hen bezig.

Volwassenen maken zich zorgen over alle ballen die zij in de lucht houden.

Wanneer je eigen vertrouwde manier van omgaan met de situatie niet meer lijkt te werken en de steun van familie en vrienden niet meer toereikend is, kan het tijd zijn om hulp te vragen.

Integratieve therapie

Integratieve therapie ziet de mens als geheel. Jij bent meer dan je klacht. In jou als mens zitten veel kwaliteiten en vaardigheden. Sommige ken je en andere nog niet. Bij integratieve therapie gaan wij samen ontdekken welke kwaliteiten en vaardigheden jij bezit. Je gaat ontdekken, hoe je deze kunt inzetten om met jouw probleem om te gaan.                               

Op maat

Integratieve therapie werkt niet volgens een vaststaand stappenplan. Iedereen krijgt een individueel afgestemd traject. Jij bent uniek en je krijgt een aanpak op maat, waarbij jij als mens centraal staat.

Lange termijn

Bij integratieve therapie werken we zowel aan het symptoom als aan het onderliggende probleem. Dit is op lange termijn effectiever dan alleen symptoombestrijding.

Integratieve therapie maakt gebruik van de meest effectieve methoden van de psychologische en psychotherapeutische scholen.                                       

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.                                                                  

Je kunt onder meer terecht voor;

 • omgaan met crisissituaties en belastende ervaringen
 • stress klachten en burn-out
 • behandeling van faalangst
 • het ontwikkelen van eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • rouw- en verliesbegeleiding
 • het ontwikkelen van persoonlijke doelen en het maken van keuze’s
 • het omgaan met psychosomatische aandoeningen

Voor ouders/gezinnen;

 • opvoedondersteuning
 • begeleiding rondom problematiek met pubers
 • begeleiding op de invloed van echtscheiding op het gezin
 • begeleiding op de invloed van ziekte of overlijden op het gezin
 • problematiek rondom samengestelde gezinnen