Kinderen of jongeren kunnen doorverwezen worden naar Psychoconsult Kind & Jeugd met oa de volgende klachten;

 • zich ongelukkig voelen, boosheid, verdriet of angst.
 • het meemaken van dingen die een grote impact hebben of traumatisch zijn.
 • faalangst.
 • een aandoening waarmee het kind of de jongere niet goed om kan gaan.
 • van belemmering in sociale contacten.
 • moeilijkheden op school, anders dan cognitieve moeilijkheden.
 • psycho-somatiek.

Wat wij ook bieden

Voor scholen, kinderdagverblijven, na-schoolse opvang en andere opvoeders biedt Psychoconsult Kind & Jeugd;

 • lezingen
 • teamcoaching ten behoeve van kind/leerlingbegeleiding
 • individuele coaching van leerkrachten/begeleiders ten behoeve van kind/leerlingbegeleiding
 • maatwerk naar aanleiding van de vragen van de organisatie.