Een traject bij de integratieve therapeut start altijd met een oudergesprek, met beide ouders. 

In het geval van jongeren is hierbij ook de jongere aanwezig.

Voorafgaand aan het gesprek wordt er een intake-formulier ingevuld. Dit formulier vormt de leidraad in het gesprek. Daarna volgen 5 sessies met het kind of de jongere, vervolgens voeren we weer een evaluatief oudergesprek. Dan volgt een nieuwe cyclus van 5 sessies.

Gemiddeld zijn er 10 à 15 sessies nodig.